Fazioli | Fairmont

费尔蒙特

这款专为温哥华费尔蒙特旗舰酒店设计的钢琴由多名著名建筑师共同设计打造,其顶盖内侧的立体桃木镶嵌图样,突显出白色钢琴的优雅。

Gallery

Follow us

Fazioli Pianoforti s.p.a.  /  C.F. e P. IVA: IT 00425600939

credits: Representa