Fazioli Pianoforti | Aria

咏叹调

能装饰雄伟、气派的场地,自然融入游艇、船只、宫殿、酒店和演奏厅。视觉设计灵感来自 “一只鸟在准备飞行前打开它的左翼,右翼贴着身体”的形象。强烈的深蓝色和铝的鲜银色突出了飞行的轻盈感。

Gallery

Follow us

Fazioli Pianoforti s.p.a.  /  C.F. e P. IVA: IT 00425600939

credits: Representa